cross

Jezus Chrystus JEST PANEM

„Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6)

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dla dzieci); 1130; 1300; 1600; 1800
Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830 

Kontakt

Adres parafii: ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

Numer konta bankowego:
10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Telefon: +48 22 846 07 12
E-mail: parafia@franciszek-okecie.pl
Sakrament chorych w nagłych przypadkach:
501 131 566

 

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16-18

Wejście tylnymi drzwiami do kościoła, korytarz na wprost, drzwi po lewej stronie

Wiadomości

kep_sprite

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE Dro­dzy Sio­stry i Bracia! W dzi­siej­szą uro­czy­stość Jezusa Chry­stusa, Króla Wszech­świata docie­rają do nas słowa pro­roka Daniela o Synu...

announcement_icon

22.11.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Przed kościo­łem zbiórka ofiar na Radio Józef — Plus. O 17:30 zapra­szamy na Nie­szpory. Na wie­czor­nej Mszy św. o g. 18:30 będzie miało miej­sce...

9C8FC740CBEE4F97A1B30B47DAA3DF41

kard. Kazimierz Nycz prosi o modlitwę za tragicznie zmarłych w Paryżu

Metro­po­lita War­szaw­ski kard. Kazi­mierz Nycz prze­słał w dniu dzi­siej­szym na ręce Arcy­bi­skupa Paryża kard. André Vingt-Trois list kon­do­len­cyjny, w któ­rym wyra­ził głę­boką...

announcement_icon

15.11.2015 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ofiary zbie­rane dzi­siaj na tacę we wszyst­kich kościo­łach prze­zna­czone będą na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Kra­ko­wie w 2016 roku. Przy tej...

Warto odwiedzić

Jak trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza